Disclaimer www.urpop.nl

Stichting UR-POP (Kamer van Koophandel: kvk41072119), hierna te noemen URPOP, verleent u hierbij toegang tot www.urpop.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

URPOP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.urpop.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting. Beperkte aansprakelijkheid

URPOP spant zich in om de inhoud van www.urpop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.urpop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van URPOP.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.urpop.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.urpop.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. URPOP doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op www.urpop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan URPOP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij URPOP en haar licentiegevers.

De inhoud van www.urpop.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.